Tornar a la pàgina web del centre 
Tornar a començar  Ajuda, Guia rapida 


www.w3.org
Per registrar-se com usuari del Servei de Reserva d'Hores Web, introduir les següents dades:

Rebrà un SMS amb la clau d'accés

* Nom  
* Primer cognom  
Tipus document  
* Document   Es farà servir com identificació en el Servei de Reserva d'Hores Web
* Data naixement   / /
Idioma  
* Telèfon   En aquest telèfon rebrà la clau d'accès al Servei de Reserva d'Hores Web

Dades sol·licitades únicament, quan està donant d'alta com a pacient,
a un fill que no té DNI propi, utilitzant el DNI de pare/mare.
Per a fills sense DNI propi, indicar DNI del pare o mare, així com indicatiu de "És un fill" i quin fill és (1º, 2º, 3º...).
    Quin fill és  
* Camps obligatoris


Introduir la clau d'accés rebuda per SMS

Clau d'accés rebuda per SMS      Veure caràcters

Identificació

DNI/NIE/Passaport  
Clau d'accés web  

Requisits: Mínim de 4 caràcters, màxim de 9 caràcters.

Nova clau d'accés web   Contrasenya segura 
100%
Repetició nova clau  

Dades de la visita reservada per cancel·lar:

DNI/NIE/Passaport  
Clau web      Veure caràcters
Data reserva   Hora reserva  

Comentaris (opcional)  Noves dades personals de pacient, pendents de confirmació en taulell del centre
* Nom  
* Primer cognom  
* Tipus document  
* Document  
* Data naixement   / / Idioma  
* Telèfon  
* Camps obligatoris


Comentaris d'àmbit mèdic           Administratiu           Del Servei de Reserva d'Hores Web 

El seu comentari serà atès per la persona coordinadora de cada àrea. Moltes gràcies, per la seva opinió.

El seu correu per rebre una resposta  
El seu DNI/NIE/Passaport              Tipus document  

DNI/NIE/Passaport  
Clau d'accés web   Veure caràcters

Motiu visita  

Call Center - Usuari  
Password  

IP  Des de data traçabilitat  Fins   Pacient  Actualitzar
Itinerari per IP/Pacient Presentació d'accions en format Excel